СТС Инженеринг - Служба по трудова медицинаСТС Инженеринг е водеща консултанска компания в сферата на трудовата медицина, здравословните и безопасни условия на труд и обученията по безопасност и здраве. Всички дейности извършвани от фирмата са сетифицирани по ISO 9001:2000.


Вижте повече за услугите на Службата по трудова медицина »Актуално от трудовата медицина